Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για εκτύπωση «ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ»

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 12.10.2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το ακόλουθο έργο του σχεδιασμού, της εκτύπωση και βιβλιοδεσίας της νομικής επιθεώρησης «ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ» που εκδίδει ο Δ.Σ.Λ. και θα κυκλοφορεί σε τέσσερα τριμηνιαία τεύχη κάθε έτος, διαστάσεων 17×25 cm, εσωτερικών σελίδων από 200 έως 300 περίπου, μονόχρωμη εκτύπωση (διχρωμία στο εξώφυλλο) για 1.050 αντίτυπα. Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν: το σχεδιασμό, τα φιλμ, το χαρτί, την εκτύπωση, την βιβλιοδεσία του εντύπου και την παράδοση στην έδρα μας.

Προσκαλούνται όλοι οι πιστοποιημένοι ή αποδεδειγμένα έμπειροι προμηθευτές – εκτυπωτές – τυπογράφοι – εκδότες, όπως προβούν σε εξέταση παλαιότερων τευχών της «Δικογραφίας» κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του Δ.Σ.Λ. (τηλ. 2410-532037) και κατόπιν καταθέσουν σε σφραγισμένους φακέλους την προσφορά τους έως και την 20.10.2011.
Απαράβατος όρος είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία του υποψηφίου σε παρόμοιες προμήθειες και εγκαταστάσεις. Επισημαίνεται ότι:
α) Για την τεχνική αξιολόγηση, θα αξιολογηθούν δείγματα παλαιότερων εκδόσεων των υποψηφίων, η ποιότητα χαρτιού και εκτύπωσης, η ταχύτητα εκτέλεσης και παράδοσης καθώς και η παράδοση αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) για την ανάρτησή τους στον ιστότοπο dslar.gr.
β) Για την οικονομική αξιολόγηση βασικό κριτήριο θα είναι η τιμή και η τμηματική αποπληρωμή.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από το Προεδρείο του Δ.Σ.Λ. και η αξιολόγησή τους από την Οικονομική και την Επιστημονική Επιτροπή του Δ.Σ.Λ..
Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον ταμία του Δ.Σ.Λ. κ. Αντ. Γραβάνη (τηλ. 2412-001220).

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου