Διευκρίνιση για το πλαίσιο χορήγησης αδειών

Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας

Λάρισα, 13.10.2011

Διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής αποχής -μετά και την ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. του Δ.Σ.Λ. από 14.10.2011– (από 13.10.2011 έως και 20.10.2011) ΔΕΝ επιτρέπεται η κατάθεση δικογράφων, καθώς και η διενέργεια δικηγορικών πράξεων σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία (έρευνες, υποβολή αιτήσεων, κατάθεση εγγράφων κλπ).

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου