Δελτίο τύπου Δ.Σ.Λ. για κατάργηση Ειρηνοδικείων

Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας

Λάρισα 5 Οκτωβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Όπως είναι ήδη γνωστό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί σχέδιο συγχώνευσης ή κατάργησης Ειρηνοδικείων σε κάθε εφετειακή περιφέρεια. Επισήμως το σχέδιο αυτό αφορά ανενεργά ή υπολειτουργούντα Ειρηνοδικεία, πλην όμως στα πλαίσια της λεγόμενης ορθολογικότερης αξιοποίησης των υφισταμένων πόρων, κατ’ουσίαν τίθενται υπό αίρεση όλα τα περιφερειακά Ειρηνοδικεία. Σχετικώς μάλιστα έχει ήδη αποσταλεί από το αρμόδιο Υπουργείο έγγραφο στις Ολομέλειες των Εφετείων όλης της χώρας, με ερωτήματα περί της δυνατότητας συγχωνεύσεων ή καταργήσεων Ειρηνοδικείων της αρμοδιότητάς τους.

Αφήνοντας στην κρίση των πολιτών το γεγονός ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι –αν και άμεσα εμπλεκόμενοι- ουδέποτε εκλήθησαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να καταθέσουν τις απόψεις τους επί του συγκεκριμένου θέματος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του σε ενδεχόμενη κατάργηση ή συγχώνευση οποιουδήποτε εκ των Ειρηνοδικείων του Νομού Λάρισας.
Η σημαντική δικαστηριακή ύλη που διεκπεραιώνουν – η οποία θα αυξηθεί περαιτέρω με την πρόσφατη επαύξηση της υλικής τους αρμοδιότητας -, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η τοπική αρμοδιότητα ενός εκάστου καταλαμβάνει διευρυμένες, πυκνοκατοικημένες πλην όμως κατά βάση απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και σε συνδυασμό με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες του Νομού Λάρισας, επιβάλουν τη συνέχιση της λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των Ειρηνοδικείων του Νομού Λάρισας. Και φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον προφανή σημαντικό ρόλο που τούτα διαδραματίζουν στις μικρές τοπικές κοινωνίες όπου εδρεύουν, καθώς η ανθρώπινη δραστηριότητα που συνεπάγεται η λειτουργία τους υποβοηθά την εξέλιξή τους ή έστω συγκρατεί την κοινωνικοοικονομική  υποβάθμισή τους. Ενδεχόμενη άλλωστε κατάργηση οποιουδήποτε περιφερειακού Ειρηνοδικείου, υπό τις συνθήκες των παρόντων ελλιπών υποδομών, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει σημαντικότατες δυσλειτουργίες στα άλλα Ειρηνοδικεία, γεγονός που θα αποβεί σε βάρος όλων όσων προσβλέπουν στην ορθή λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ               ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ