Δελτίο τύπου Συντονιστικής για Επικουρικό Κεφάλαιο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα, 8.9.2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος πληροφορήθηκε με έκπληξη την ανακοίνωση του κ. Δημήτριου Ζορμπά, Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, η οποία εκδόθηκε με αφορμή την απόσυρση της διάταξης για τον περιορισμό της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου, με την οποία υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Η ρύθμιση που προβλέπει τη μη καταβολή από το Ε.Κ. χρηματικών  ικανοποιήσεων λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, όπως και οιοσδήποτε άλλος περιορισμός θεσπισθεί για τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Ε.Κ. σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή πτώχευσης ασφαλιστικής επιχείρησης, είναι απολύτως συνταγματική, νόμιμη και θεμιτή, καθώς η Κοινοτική Οδηγία που επέβαλε τη σύσταση του Ε.Κ. ασφάλισης αυτοκινήτου προβλέπει υποχρέωση αυτού να καταβάλλει αποζημιώσεις μόνο για τις περιπτώσεις ατυχημάτων που προκαλούνται από ανασφάλιστα και άγνωστα οχήματα.».
«Η αποζημίωση χωρίς όριο και χωρίς αντικειμενικούς κανόνες στην ψυχική οδύνη και την ηθική βλάβη, έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα στην ύπαρξη περιπτώσεων που έχουν καταδείξει ότι δεν είναι επωφελής για το κοινωνικό σύνολο (παραδικαστικό κύκλωμα, δικηγόροι στη φυλακή, καταγγελίες σε δικηγορικούς συλλόγους, επικουρικό, κ.λπ.).».
«Πρέπει να σταματήσει αυτό το «πάρτυ» που γίνεται από μία μειοψηφία σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, μοναδικά σε όλη την Ευρώπη.»
Ως νομικοί επιστήμονες και δικηγόροι, ομολογούμε ότι αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε τον – πρωτόγνωρο για την επιστήμη του δικαίου – συλλογισμό του κ. Ζορμπά, ο οποίος θεμελιώνει ευθέως το «απολύτως συνταγματικό» το «νόμιμο» και το «θεμιτό» της αποσυρθείσας διάταξης όχι στο σύνταγμα, στους νόμους και στο σκοπό της διάταξης αλλά σε … κοινοτική οδηγία, χωρίς μάλιστα ακόμη και αυτό να είναι νομικά ορθό.
Επιπλέον μια κατά κυριολεξία πρωτοφανής κοινωνικά ανάλγητη και επικίνδυνη αλλά και συνταγματικά ανακόλουθη ρύθμιση, υπερασπίζεται από τον πρόεδρο του Επικουρικού κεφαλαίου, που εκτός των άλλων, θα έπρεπε να έχει αυξημένη κοινωνική ευαισθησία για να προΐσταται του συγκεκριμένου Οργανισμού, που αποτελεί την τελευταία ελπίδα του πολίτη για την αποκατάσταση σοβαρότατων ζημιών που προκλήθηκαν σε βάρος του χωρίς να έχει καμία ευθύνη.
Επιπλέον, η αποζημίωση στις περιπτώσεις της ηθικής βλάβης και της ψυχικής οδύνης δεν επιδικάζεται ούτε χωρίς όριο ούτε χωρίς αντικειμενικούς κανόνες αλλά συναρτάται, εν προκειμένω, προς τη βλάβη της υγείας ή προς την ψυχική οδύνη που προκαλείται από τη θανάτωση προσώπου στην οικογένεια του θύματος. Η ικανοποίηση της ηθικής βλάβης και της ψυχικής οδύνης καθιερώνεται γενικά με το άρθρο 932 του Αστικού μας Κώδικα και αποτελεί θεμελιώδη αρχή του νομικού μας πολιτισμού, έχει δεχθεί δε ο Άρειος Πάγος ότι συνδέεται με το άρθρο 2 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
Οι γενικές, αόριστες και προκλητικές αναφορές του σε «παραδικαστικό κύκλωμα», «δικηγόρους στη φυλακή», «πάρτυ σε βάρος του κοινωνικού συνόλου», οι οποίες αποσκοπούν απλώς και μόνο στη δημιουργία εντυπώσεων, συνιστούν αφενός συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος του νομικού κόσμου, προσβολή της ελληνικής δικαιοσύνης και των δικαστών της συνολικά και αφετέρου προσβολή και περιφρόνηση των συνανθρώπων μας που υπέστησαν βλάβες και των οικογενειών των προσώπων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτοκινητικά ατυχήματα.
Πρέπει να καταλάβει ο κ. Ζορμπάς ότι το «πάρτυ» δεν γίνεται ούτε από τον πολίτη ούτε από τους Δικηγόρους αλλά από τους ανάλγητους προνομιούχους υπηρεσιακούς παράγοντες που στο όνομα δήθεν του δημοσίου συμφέροντος καταδυναστεύουν τον πολίτη.
Τέλος, θεωρούμε ότι η έκδοση της άστοχης και συκοφαντικής ανακοίνωσης του Προέδρου της Δ.Ε. του Επικουρικού Κεφαλαίου συνιστά θεσμική προσβολή  του αρμοδίου Υπουργού και των βουλευτών της αρμοδίας Επιτροπής της Βουλής. Θα περιμέναμε από τον κ. Ζορμπά ως Πρόεδρο του Επικουρικού Κεφαλαίου να προτείνει λύσεις για την αύξηση των εσόδων του Επικουρικού Κεφαλαίου και όχι να υβρίζει τους πολίτες και τους Δικηγόρους.
Ενόψει των ανωτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει τον αποτροπιασμό της για τις δηλώσεις του κ. Ζορμπά και ζητεί την άμεση απομάκρυνσή του από τη θέση του Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Ο Πρόεδρος
Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος