Δελτίο τύπου Ολομέλειας για ΤΥΔΕ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 9.9.2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση της 3-9-2011, που έλαβε χώρα στη Πάτρα, αποφάσισε ομόφωνα, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, τα εξής:

1)  Να προτείνει η Συντονιστική Επιτροπή, μετά τη λήξη της θητείας της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής Νοµικών και αφού ζητηθεί από τον αρμόδιο Υπουργό ο πίνακας των εκπροσώπων των Δικηγόρων, τον αναγκαίο αριθµό, ώστε να συμμετέχει στη διοίκηση ένας εκπρόσωπος µε τον αναπληρωτή του από την πλευρά των δικηγορικών συλλόγων της περιφέρειας.
2)  Να διεκδικήσει δικαστικώς τα οφειλόμενα από το Δηµόσιο με βάση το Ν. 2084/1992, σε περίπτωση απόρριψης του σχετικού αιτήµατος από τον αρµόδιο Υπουργό.
3)  Να υποβάλλει αίτηµα για τις αναγκαίες προσλήψεις στο ΤΥΔΕ µέσω των µετατάξεων.
4) Να υποβάλλει αίτηµα για επίσπευση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της αναλογιστικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του ΤΥΔΕ, και
5)  Να δημοσιευτεί στον τύπο το παρακάτω ψήφισμα: « Η Ολοµέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνήλθε στην Πάτρα 2/3 Σεπτεµβρίου 2011, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την κατάσταση ουσιαστικής κατάρρευσης στην οποία έχει περιέλθει ο Τοµέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών. Παρά την καταβολή από µέρους των δικηγόρων των ασφαλιστικών εισφορών, ο ΤΥΔΕ δεν ανταποκρίνεται στις δικές του υποχρεώσεις και ουσιαστικά ευρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών. Αποτέλεσμα τούτου είναι να διακόπτονται συµβάσεις µε άλλους φορείς και οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες των ασφαλισμένων να µην εξοφλούνται. Η Ολομέλεια απαιτεί από την Κυβέρνηση άμεση και υπεύθυνη πληροφόρηση για τους λόγους και τις αιτίες που ο ΤΥΔΕ έχει περιέλθει στην κατάσταση αυτή και αξιώνει την άμεση καταβολή του ποσού, που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων µετά την 01-01-1993, το οποίο αρνείται διαχρονικά η Πολιτεία να καταβάλει. Τέλος, η Ολομέλεια θεωρεί αδιαπραγμάτευτο το δηµόσιο χαρακτήρα του συστήματος υγείας και ζητά την άµεση λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ