Απόσυρση προτεινόμενης διάταξης για περιορισμό ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα
Τηλ. 210-33.98.270, 71
Αθήνα, 6.9.2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κατόπιν της απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και της επιστολής – παρέμβασής μας προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο αλλά και της προσωπικής επικοινωνίας με καθέναν από τους βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, ΑΠΕΣΥΡΘΗ από το νομοσχέδιο «Ενισχυμένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις» η διάταξη του άρθρου 48, βάσει της οποίας α) καταργούταν παντελώς και για όλες τις περιπτώσεις ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου η υποχρέωσή του να καταβάλλει χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης και β) εισαγόταν πλαφόν στην αποζημίωση που αυτό θα όφειλε να καταβάλλει για τις λοιπές αξιώσεις του παθόντα ενώ στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας ασφαλιστικής εταιρίας ή πτώχευσης αυτής το ανώτατο όριο της αποζημίωσης περιοριζόταν σε 100.000 ευρώ και προβλεπόταν ποσόστωση ανάλογα µε το ύψος της ζημίας.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την ικανοποίησή του για αυτή την εξέλιξη και καλεί για ακόμα μια φορά την πολιτεία να αντιμετωπίσει τα υπαρκτά προβλήματα του Επικουρικού Κεφαλαίου µε την οικονομική ενδυνάμωσή του και µε την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών στην ασφαλιστική αγορά και όχι µε τη μετακύλιση των προβλημάτων στους Έλληνες πολίτες, παθόντες ή ασφαλισμένους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ