Αντίδραση Ολομέλειας στο δραματικό περιορισμό της ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα, 5.9.2011
Αρ. Πρωτ. 2
Π ρ ο ς
Τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
και Υπουργό Οικονομικών
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
Κοινοποίηση:
κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Γεώργιο Πεταλωτή, Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Παντελή Οικονόμου, Υφυπουργό Οικονομικών

Αξιότιμε Κύριε Αντιπρόεδρε,
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση της 3ης-9-2011, που έλαβε χώρα στη Πάτρα, δηλώνει ότι είναι ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ στην επιχειρούμενη ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «EΠIKOYPIKOΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ATΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», που επιδιώκεται με το άρθρο 48 του σχεδίου νόµου «Ενισχυμένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυµάτων – Ρύθμιση θεµάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύµβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις» το οποίο κατατέθηκε την 1η-9-2011 στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, παντελώς αιφνιδιαστικά, χωρίς καµία διαβούλευση, χωρίς καµία ενημέρωση των Δικηγορικών Συλλόγων και με το οποίο εισάγεται διάταξη, βάσει της οποίας α) καταργείται παντελώς και για όλες τις περιπτώσεις ευθύνης του Eπικουρικού Κεφαλαίου, η υποχρέωσή του να καταβάλλει χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης και β) εισάγεται πλαφόν στην αποζημίωση που αυτό οφείλει να καταβάλλει για τις λοιπές αξιώσεις του παθόντα ενώ στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας ασφαλιστικής εταιρίας ή πτώχευσης αυτής το ανώτατο όριο της αποζημίωσης περιορίζεται σε 100.000 ευρώ και προβλέπεται ποσόστωση ανάλογα µε το ύψος της ζηµίας. Όταν μάλιστα το νέο αυτό καθεστώς καταλαμβάνει και γεννημένες αξιώσεις του Επικουρικού Κεφαλαίου για τις οποίες έχει ασκηθεί αγωγή, αλλά ακόµη και αυτές που έχουν συζητηθεί σε πρώτο και δεύτερο βαθµό και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με τη ψήφιση της άνω διάταξης θα καταρρεύσει όχι µόνο το σύστηµα αποζημίωσης από το Επικουρικό Κεφάλαιο, αλλά και το όλο σύστηµα υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων και θα θιχθούν ανεπανόρθωτα τα δικαιώματα τόσο των παθόντων όσο και των ασφαλισμένων καθώς οι παθόντες θα στερηθούν αδικαιολόγητα των νόμιµων αξιώσεών τους κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου και οι ασφαλισμένοι κινδυνεύουν να βρεθούν ακάλυπτοι ασφαλιστικά σε περίπτωση που πτωχεύει ή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας τους.
Κατά συνέπεια, η Ολομέλεια των Προέδρων  των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
– ΖΗΤΑ να αποσυρθεί η άδικη και παράνοµη αυτή διάταξη, που θίγει συνταγματικώς κατοχυρωμένα περιουσιακά δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών και προσβάλλει εν δυνάμει τα δικαιώματα κάθε Έλληνα πολίτη που µπορεί να πέσει θύμα τροχαίου ατυχήματος,
– ΔΗΛΩΝΕΙ κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε προσπάθεια μείωσης της ευθύνης του «Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων» είτε µέσω θέσπισης ανωτάτου ορίου αποζημίωσης είτε µέσω καθιέρωσης εξαιρέσεων στην υποχρέωσή του προς αποζημίωση, και
– ΚΑΛΕΙ την Πολιτεία να αντιμετωπίσει τα υπαρκτά προβλήματα του Επικουρικού Κεφαλαίου µε την οικονοµική ενδυνάμωσή του και µε την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών της Τράπεζας της Ελλάδας στην ασφαλιστική αγορά και όχι µε την μετακύλιση των προβλημάτων στους Έλληνες πολίτες, παθόντες ή ασφαλισμένους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 5.9.2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση της 3-9-2011, που έλαβε χώρα στη Πάτρα, δηλώνει ότι είναι ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ στην επιχειρούμενη ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «EΠIKOYPIKOΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ATΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», που επιδιώκεται με το άρθρο 48 του σχεδίου νόµου «Ενισχυμένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυµάτων – Ρύθμιση θεµάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύµβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε την 1-9-2011 στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, παντελώς αιφνιδιαστικά, χωρίς καµία διαβούλευση, χωρίς καµία ενημέρωση των Δικηγορικών Συλλόγων και με το οποίο εισάγεται διάταξη, με την οποία α) Καταργείται παντελώς και για όλες τις περιπτώσεις ευθύνης του Eπικουρικού Κεφαλαίου, η υποχρέωσή του να καταβάλει χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής Βλάβης ή ψυχικής οδύνης και β) Εισάγεται πλαφόν στην αποζημίωση που αυτό οφείλει να καταβάλει για τις λοιπές αξιώσεις του παθόντα και μάλιστα στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας ασφαλιστικής εταιρίας ή πτώχευσης αυτής το ανώτατο όριο της αποζημίωσης περιορίζεται σε 100.000 Ευρώ και προβλέπεται ποσόστωση ανάλογα µε το ύψος της ζηµίας, όταν μάλιστα το νέο αυτό καθεστώς καταλαμβάνει ακόµη και γεννημένες αξιώσεις του Επικουρικού Κεφαλαίου για τις οποίες έχει ασκηθεί αγωγή, αλλά ακόµη και αυτές που έχουν συζητηθεί σε πρώτο και δεύτερο βαθµό και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, καθότι θα με τη ψήφιση της άνω διάταξης θα καταρρεύσει όχι µόνο το σύστηµα αποζημίωσης από το Επικουρικό Κεφάλαιο, αλλά και το όλο σύστηµα υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων και θα θιχθούν ανεπανόρθωτα τα δικαιώματα τόσο των παθόντων όσο και των ασφαλισμένων καθώς οι παθόντες θα στερηθούν αδικαιολόγητα των νοµίµων αξιώσεών τους κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου και οι ασφαλισμένοι κινδυνεύουν να βρεθούν ακάλυπτοι ασφαλιστικά σε περίπτωση που πτωχεύσει ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας τους.
Κατά συνέπεια η Ολομέλεια των Προέδρων  ΖΗΤΑ να αποσυρθεί η άδικη και παράνοµη αυτή διάταξη, που θίγει συνταγματικώς κατοχυρωμένα περιουσιακά δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών και προσβάλλει εν δυνάμει τα δικαιώματα κάθε Έλληνα πολίτη που µπορεί να πέσει θύμα τροχαίου ατυχήματος, ΔΗΛΩΝΕΙ κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε προσπάθεια μείωσης της ευθύνης του «Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων» είτε µέσω θέσπισης ανωτάτου ορίου αποζημίωσης είτε µέσω καθιέρωσης εξαιρέσεων στην υποχρέωσή του προς αποζημίωση και ΚΑΛΕΙ την Πολιτεία να αντιμετωπίσει τα υπαρκτά προβλήματα του Επικουρικού Κεφαλαίου µε την οικονοµική ενδυνάμωσή του και µε την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών της Τράπεζας της Ελλάδας στην ασφαλιστική αγορά και όχι µε την μετακύλιση των προβλημάτων στους Έλληνες πολίτες, παθόντες ή ασφαλισμένους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ