ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Δημοσιεύτηκε ο Ν. 3994/2011 – Αλλαγές στον ΚΠολΔ

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο του Νόμου 3994/2011 (Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης) με τον οποίο τροποποιούνται αρκετές ουσιώδεις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Κάνετε κλικ ΕΔΩ