Έγγραφο Δ.Σ.Λ. προς Κτηματολόγιο Α.Ε. για παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης-ενστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                       Λάρισα 29 Aυγούστου 2011
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   Αριθμ. πρωτ. 401.
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Ταχ. Δ/νση : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τ.Θ. 1004 –   41 000 ΛΑΡΙΣΑ
Πληροφορίες :         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ
Τηλέφωνο      :              2410532037
FAX  :                           2410532042
E-mail            :        dslar@dslar.gr

Προς
κ. Απόστολο Αρβανίτη,
Πρόεδρο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Θέμα :  Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης-ενστάσεων.
κ. Πρόεδρε

Όπως γνωρίζετε, τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011 παρέρχεται (για τους κατοίκους εσωτερικού) η δίμηνη προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης – ενστάσεων  αναφορικά με τα στοιχεία που συμπεριλήφθηκαν στην Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων, στα πλαίσια της διαδικασίας κτηματογράφησης στο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Λαρισαίων.
Επειδή για διάφορους λόγους η ανωτέρω προθεσμία των δύο (2) μηνών αποδείχθηκε στην πράξη  ανεπαρκής, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να αξιολογήσουν τα απαιτούμενα στοιχεία και να συλλέξουν το απαραίτητο υλικό, επί σκοπώ, όπου αυτό απαιτείται, να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες ενστάσεις. Δύο εκ των λόγων τούτων είναι οι κάτωθι :
1) Η ταχθείσα δίμηνη προθεσμία συνέπεσε χρονικά με τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες του Ιουλίου και του Αυγούστου, κατά τους οποίους, ως είθισται, οι συμπολίτες μας πραγματοποιούν τις θερινές διακοπές τους. Εκ του λόγου τούτου, όλοι οι άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι στην εν λόγω διαδικασία φορείς (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μηχανικοί, υπάλληλοι σχετιζομένων υπηρεσιών, θιγόμενοι ιδιοκτήτες κλπ) αδυνατούσαν να βρίσκονται σε πλήρη παραγωγική δραστηριότητα.
2) Κατά την επεξεργασία των στοιχείων των δηλώσεων δικαιωμάτων από το Εθνικό Κτηματολόγιο, ανέκυψαν σοβαρότατα νομικά ζητήματα με αποτέλεσμα την απόρριψη δηλωθέντων εμπραγμάτων δικαιωμάτων, των οποίων (ζητημάτων) η νομική προσέγγιση και αντιμετώπιση εκ μέρους των θιγομένων, απαιτεί χρόνο σαφώς περισσότερο των δύο μηνών (ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις μη αναγνώρισης δικαιωμάτων κυριότητας σε χώρους στάθμευσης πυλωτής με χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί οικοπέδων ή σε κατοικίες ανεγερθείσες επί γεωτεμαχίων προερχομένων από κατατμήσεις κλπ , όπου απαιτούνται και διορθώσεις ή τροποποιήσεις συμβολαίων).
Ως εκ τούτου και προκειμένου να επιτευχθεί προσηκόντως ο επιδιωκόμενος σκοπός, αυτός δηλ. της πολυπόθητης κτηματογράφησης, με τον πλέον ομαλό και ανώδυνο για τους συμπολίτες μας τρόπο (π.χ. αποφυγή μακροχρόνιων, ψυχοφθόρων και δαπανηρών δικαστικών αγώνων, κοινωνικός αναβρασμός), θεωρούμαι επιβεβλημένη την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης – ενστάσεων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                         Ο Γενικός  Γραμματέας
Δημήτριος Κατσαρός                               Τρύφων Τσάτσαρος