Ενημερωτικό σημείωμα περί του ΤΥΔΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ενημερωτικό σημείωμα περί του ΤΥΔΕ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κατά την συζήτηση που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ολομέλειας  στην Αθήνα την 30-06-2011 με θέμα «το πρόβλημα ΤΥΔΕ» οριστήκαμε μέλη Επιτροπής, με αντικείμενο την συνάντηση με τον αρμόδιο υφυπουργό και τη διοίκηση του ΕΤΑΑ, σε μια προσπάθεια  διαπίστωσης των πραγματικών αιτίων της τραγικής κατάστασης που περιήλθε ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, ώστε στη συνέχεια συλλογικά να προκύψουν  οι κατάλληλες προτάσεις για την λύση του ακανθώδους αυτού προβλήματος.

Μετά ταύτα και αφού κατέστη γνωστή τόσο η απόφαση για την συγκρότηση της Επιτροπής οσο και η εντολή που αυτή έλαβε, δεχθήκαμε πρόσκληση από τη Διοικούσα Επιτροπή Νομικών για συνάντηση την οποία ζητήσαμε να γίνει την 14-07-2011 στην Αθήνα. Πράγματι, την ημέρα αυτή έγινε η συνάντηση στην οποία παρίσταντο ο Πρόεδρος του ΕΤΑΑ  Αρ.Ζαφειρόπουλος, ο Διευθυντής Υγειονομικού ΕΤΑΑ Φάνης Ρηγάτος, από πλευράς Διοικούσας ο Πρόεδρος αυτής, πρώην Πρόεδρος ΔΣΑ Δ.Παξινός, τα μέλη της  Στυλιανός Μανουσάκης, Πρόεδρος ΔΣ Πειραιώς, Αβραάμ Πάσογλου, Διονύσιος Κριάρης [τακτικός και αναπληρωτής Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών], επίσης ο Δ/ντής ΤΥΔΕ Βασίλης Αναγνωστόπουλος και ο παλαιός προεδρεύων της Διοικούσας Γιάννης Γουσέτης. Σημειώνουμε ότι πρίν την παραπάνω συνάντηση προηγήθηκε ιδιαίτερη τοιαύτη με τον  Φάνη Ρηγάτο, Διευθυντή Υγειονομικού του ΕΤΑΑ. Με βάση τις συναντήσεις αυτές, είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω :
1ον. Από πλευράς όλων των ανωτέρω προβλήθηκε ως λόγος καθυστέρησης στην πληρωμή των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης η έλλειψη προσωπικού. Κατά τους ισχυρισμούς τους αυτό έχει σαν συνέπεια την αδυναμία ουσιαστικά λειτουργίας του ΤΥΔΕ. Ανεφέρθη χαρατηριστικά ότι εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού δεν είναι δυνατή ούτε και η πρωτοκόλληση εισερχομένων εγγράφων!!, ούτε και η ανταπόκριση στις τηλεφωνικές κλήσεις!!Πρότειναν επ’ αυτού την πρόσληψη υπαλλήλων,οι οποίοι θα εργαστούν επι οκτάμηνο περίπου με στόχο την καλυτέρευση της κατάστασης και οι οποίοι θα πληρωθούν από τους συλλόγους μας, ενόψει της μνημονιακής απαγόρευσης των προσλήψεων. Ειδικότερα πρότειναν την πρόσληψη (;) έξη υπαλλήλων, ο προιστάμενος μάλιστα της Δ/νσης του ΤΥΔΕ αντέτεινε ότι απαιτούνται οκτώ. Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των δικαστικών επιμελητών εκτίμησαν θετικά την  πρόσληψη έξη υπαλλήλων, προτείνοντας μάλιστα δυο να τους πληρώσουν αυτοί και τέσσερις εμείς.
2ον. Ενόψει της μη εκκαθάρισης από το 2009 δεν είναι δυνατόν  να προκύψουν με ακρίβεια πόσες είναι οι οφειλές του Τομέα, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχουν ανοιχθεί και οι φάκελοι που περιέχουν παραστατικά. Εννοείται ότι εξαιτίας αυτού οιοδήποτε ποσό φερόμενο ότι υπάρχει αυτή τη στιγμη στο ταμείο δεν συνιστά πλεόνασμα για τον απλούστατο λόγο ότι όχι μόνον θα εξανεμισθεί πάραυτα αν πληρωθούν τα οφειλόμενα μέχρι τώρα, αλλά τότε θα φανεί και το πραγματικό έλειμμα. Εν προκειμένω, τα λεχθέντα υπό του Δ/ντού του ΤΥΔΕ, «ότι υπάρχουν κάποια χρήματα τώρα» εννοώντας το ποσό των 8.000.000 ευρώ περίπου αντεκρούσθησαν πάραυτα μάλιστα από τον Γιάννη Γουσέτη, ο οποίος επεσήμανε τα παραπάνω, ότι δηλ. εάν πληρωθούν τα οφειλόμενα, θα προκύψει έλλειμμα μεγαλύτερο των 20.000.000 ευρώ.
[ τα παραπάνω βέβαια προκύπτουν και από το  αρίθμ. πρωτ. 84456/6888/214 έγγραφο ΤΥΔΕ προς Διοικούσα Επιτροπή Νομικών, επισυναπτόμενο στο παρόν].
3ον.Kατά τους ισχυρισμούς της πλευράς των δικαστικών επιμελητών μοναδική διέξοδος στο οικονομικό πρόβλημα του Τομέα είναι η αύξηση των εισφορών μας!! η οποία πρέπει να φθάσει στο ύψος των 1.000 ευρώ !!ετησίως με το επιχείρημα ότι αυτοί ήδη πληρώνουν εισφορά μεγαλύτερου ποσού.  Αυτονόητα, από πλευράς μας διατυπώθηκε  αντίλογος σε μια τέτοια προοπτική δεδομένης αφενός μεν της παραδοξότητας της μη απόλαυσης των παροχών από τους ασφαλισμένους παρά την πληρωμή των εισφορών τους  αφετέρου δε της ανυπαρξίας εικόνας περί των οφειλομένων και έλλειψης αναλογιστικής μελέτης.
4ον. Διατυπώθηκε η εκτίμηση από πλευράς Προέδρου ΕΤΑΑ και Δντή Τομέα ότι εντός τριμήνου θα είναι έτοιμη η αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του ΤΥΔΕ, το οποίο αμφισβητήθηκε ευθέως από τον Γιάννη Γουσέτη.
5ον. Με βάση το επισυναπτόμενο αρίθμ. πρωτ. 48828/23-06-2010 έγγραφο του ΕΤΑΑ, μεμονωμένος φαρμακοποιός που εδρεύει σε περιοχή που οι οικείοι φαρμακευτικοί σύλλογοι δεν εφαρμόζουν τη σύμβαση, μπορεί να συνάπτει ο ίδιος τοιαύτη με το ΕΤΑΑ. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δώσει κάποια διέξοδο έστω και προσωρινά στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε πολλές  περιοχές  οι σύλλογοί μας με τις καταγγελίες των συμβάσεων από πλευράς φαρμακευτικών συλλόγων.
6ον. Κατά δήλωση του Δ/ντή του Τομέα οι ασφαλιστικές ενημερότητες για θεώρηση στοιχείων των συναδέλφων, δίδονται τώρα εντός μιας εβδομάδος από τότε που θα ζητηθούν .
Ενώ όμως είχε περατωθεί η σύνταξη του παρόντος, λάβαμε γνώση του υπ’ αρίθμ. πρωτ:31348/18-07-2011 εγγράφου, του Προέδρου της Δ.Ε Νομικών του ΕΤΑΑ, Δημ.Παξινού, πρώην Προέδρου ΔΣΑ, που απεστάλη προς (κάποιους ;) συλλόγους μας, στο οποίο εν είδει τελεσιγράφου αναφέρεται το μεν σε «συμπέρασμα που κατέληξαν κατά συντριπτική πλειοψηφία οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη» , το δε σε προτεινόμενα μέτρα και δη της αύξησης των εισφορών και της πρόσληψης υπαλλήλων τα οποία δεν πρέπει να καθυστερήσουν «με οιοδήποτε πρόσχημα!!!» διότι θα έχουν «ολέθρια αποτελέσματα». Καταρχήν, είναι απορίας άξιον, πώς γίνεται λόγος για συμπέρασμα «που κατέληξαν κατά συντριπτική πλειοψηφία»,  όταν ούτε ο Πρόεδρος του ΕΤΑΑ ούτε βέβαια ο ίδιος ο Δ.Παξινός (και όχι μόνον..)   διετύπωσαν κάποια άποψη  επί όσων αναφέρθηκαν αλλά παρέμειναν απλοί ακροατές των διαμειβομένων σε μια συνάντηση η οποία ούτως άλλως είχε καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση και αναφορικά με τα προβλήματα του Τομέα Υγείας των Δικηγόρων Επαρχιών,  πιστεύουμε πώς ο Δ. Παξινός αντί να προτείνει τρόπους επίλυσης  για τα οποία και ο ίδιος ευθύνεται ως πρόεδρος της ΔΕ, θα πρέπει όχι μόνον να κάνει την αυτοκριτική του, αλλά και να παραιτηθεί από την θέση του αυτή πάραυτα, στην οποία ούτως ή άλλως κακώς και εσφαλμένως τοποθετήθηκε και κάκιστα επανέκαμψε (;) λίγο πρίν εκπνεύσει η θητεία του.

Καταλήγοντας, ως εκ περισσού σας ενημερώνουμε  ότι κατά τις παραπάνω συναντήσεις, πέραν της διαμαρτυρίας μας  για την γνωστή σε όλους κατάσταση του ΤΥΔΕ η οποία προέκυψε με ευθύνη της πολιτείας και όχι μόνον, σε ουδεμία άλλη πρόταση προέβημεν, καθόσον δεν είχαμε σχετική εντολή. Διατυπώσαμε την επιφύλαξη να επανέλθουμε με συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θα προκύψουν συλλογικά και αφού γίνει η συνάντηση με τον αρμόδιο υφυπουργό. Ενόψει της προοπτικής αυτής παρακαλούμε να μας αποστείλετε, ει δυνατόν, εντός μιας εβδομάδας από τη γνώση του παρόντος έγγραφο σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η συνολική οφειλή του ΤΥΔΕ προς τα μέλη του συλλόγου σας. [ηλεκτρονική διεύθυνση: diksipat@otenet.gr].

26 Ιουλίου 2011

Με Τιμή

Τα Μέλη της Επιτροπής

Κων/νος Ζέρβας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας.

Δημήτριος Κατσαρός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Νικόλαος Παπάκος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.