Ενημερωτική εκδήλωση Δ.Σ.Λ. για την NOMOS

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 11η Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12.30 έως 2.00 μμ.
θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα στη χρήση της
Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ».

Το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής ημερίδας αφορά κυρίως :

1. Παρουσίαση των λειτουργιών της ΝΟΜΟΣ και εκπαίδευση στη χρήση της.

2. Επεξήγηση και προφορική παρουσίαση, της στο επόμενο δίμηνο νέας προηγμένης λειτουργίας στην έρευνα με λέξη, βασισμένης σε σύγχρονους μηχανισμούς αναζήτησης (κατά τα πρότυπα διεθνών προηγμένων συστημάτων).

3. Ενημέρωση για την χορήγηση προς τους συνδρομητές της ΝΟΜΟΣ, ΔΩΡΕΑΝ πρόσβασης σε εφαρμογές της Epsilon Net για την καταχώρηση των αποδείξεων καθώς και για την Εκκαθάριση Φόρου.

4. Επεξήγηση της λειτουργίας της εφαρμογής THEMIDA, που έχει δημιουργηθεί από τη ΝΟΜΟΣ σε συνεργασία με την Epsilon Net, (εκδότη του φορολογικού περιοδικού Ε7), για τις Περιοδικές, Εκκαθαριστικές Δηλώσεις ΦΠΑ, τον αυτόματο υπολογισμό και την ηλεκτρονική υποβολή όλων των Δηλώσεων και τη Φορολογιστική διαχείριση του γραφείου. Η ΝΟΜΟΣ καλύπτει πλήρως το κόστος προμήθειας του πακέτου αξίας 300 € (στη συνέχεια υπάρχει ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης 100 € ετησίως).

5. Ενημέρωση για την παράλληλη δυνατότητα της ΝΟΜΟΣ όπως λειτουργεί από τον Μάιο στις ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ, μέσω ειδικής εφαρμογής, ΚΑΙ σε παράλληλο περιβάλλον TABLET PC ANDROID του δικτύου VODAFONE.

Η εκπαίδευση – παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τον

Νικόλαο Τζωρτζόπουλο

Διευθυντή τα ΝΟΜΟΣ

τ. μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Δρ. Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου