Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Σ.Λ. σε σώμα

18.03.2011

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Λ. που συνεκλήθη από τον πρόεδρό του κ. Δημήτρη Κατσαρό προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, συνεδρίασε την 17.03.2011 και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας εξέλεξε τους κ.κ.

Χρήστο Νότα ως Αντιπρόεδρο,

Τρύφωνα Τσάτσαρο ως Γενικό Γραμματέα

και Αντώνιο Γραβάνη ως Ταμία του Δ.Σ.Λ.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ