Συνέχιση της αποχής έως και 08.02.2011

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, που συνήλθε την 01.02.2011 αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:

Συνέχιση της αποχής των μελών του από τα καθήκοντά τους ως και την Τρίτη 08-02-2011 σε συνέχεια των αγωνιστικών κινητοποιήσεων κατά της επονομαζόμενης «απελευθέρωσης» του δικηγορικού επαγγέλματος την οποία δρομολογεί η Κυβέρνηση.

Σύγκληση εκ νέου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 08-02-2011 ώρα 12η μεσημβρινή.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ