Ολομέλεια Λάρισας 06.02.2011: Ψήφισμα καταδίκης για την πρόσφατη δολοφονική απόπειρα στο Υπ. Δικαιοσύνης

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λάρισα 06.02.2011

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

H Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, με αφορμή την βομβιστική ενέργεια κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, κατά την συνεδρίαση της 6.2.2011, εξέδωσε το εξής ψήφισμα:

Θεωρεί απαράδεκτη την χρήση του τίτλου της ένωσης ασκουμένων δικηγόρων, η οποία φέρεται ως αποστολέας της φονικής, παρά λίγο, επιστολής

Καταδικάζει απερίφραστα την βομβιστική ενέργεια σε βάρος του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης και των συνεργατών του

Δηλώνει ότι οι κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί αγώνες δεν σχετίζονται με δολοφονικές πράξεις αλλά βρίσκονται στον αντίποδα αυτών.

Σήμερα, που κατακτήσεις και δικαιώματα των εργαζομένων ακυρώνονται, τέτοιες ενέργειες συκοφαντούν τους κοινωνικούς αγώνες και καταδικάζονται απόλύτα από το σύνολο του Δικηγορικού Σώματος.