Ολομέλεια Λάρισας 06.02.2011: Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την εισαγωγή «αυτοφώρου» στα φορολογικά εγκλήματα

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λάρισα, 06 Φεβρουαρίου 2011

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Η προσπάθεια να καταστούν όλα τα φορολογικά εγκλήματα καθώς και τα εγκλήματα μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο διαρκή και συνακόλουθα αυτόφωρα, παραβιάζει ευθέως και όχι μόνο βασικά κεκτημένα του νομικού μας πολιτισμού, αλλά και ρητές διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος. Ειδικότερα, ένα τέτοιο εγχείρημα:

Υπερβαίνει προδήλως τα όρια της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 Συντάγματος), απειλώντας ποινές και θεσπίζοντας διαδικασίες αναντίστοιχες με την ποινική απαξία των σχετικών συμπεριφορών.

Οξύνει ανεπίτρεπτα την ποινική καταστολή , τυποποιώντας μέτρα που συνιστούν κατάχρησή της

«Διαστέλει ανεπίτρεπτα τον χαρακτήρα του αυτοφώρου, θεωρώντας ως αυτόφωρα, αδικήματα που ήδη έχουν προ πολλού τελεστεί.

Περιορίζει ανεπίτρεπτα τα όρια της δικαιοδοτικής λειτουργίας, μετατρέποντας ουσιαστικά τη δικαστική εξουσία σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό και σε υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, καθιστώντας την τελικά «φερέφωνο» της εκτελεστικής εξουσίας.

Πρόκειται ουσιαστικά για ανεπίτρεπτη εγκατάλειψη «δικαιοκρατικών κεκτημένων» του νομικού μας πολιτισμού και επιβάλλεται η «απόσυρση» των σχετικών «ιδεών».