Κοινό Δελτίο Τύπου Δ.Σ.Λ., Ιατρικού Συλλόγου, Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, Φαρμακευτικού Συλλόγου και Τ.Ε.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από κοινή σύσκεψη των Προέδρων των : Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας κ. Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου, ΤΕΕ κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, Συμβολαιογράφων Εφετείου Λάρισας κ. Αθανασίου Αλμπάνη, Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας κ. Ιωάννη Μακρυγιάννη και του έχοντος την πρωτοβουλία της συνάντησης κ. Φιλίππου Σαμαρά, Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, ομόφωνα αποφασίσθηκε:

1. Δεν αποδεχόμαστε τον « βίαιο και με σκοπιμότητα» μετασχηματισμό της παροχής των υπηρεσιών μας, που έρχεται να καταργήσει την αυτοπρόσωπη και με επάρκεια επιστημονική υπηρεσία μας προς τον πολίτη, αντικαθιστώντας την με μία «ολιγοπωλιακή» και απρόσωπη υπηρεσία, που δεν διασφαλίζει τον πολίτη, το δημόσιο συμφέρον και τις εν γένει ανάγκες του Ελληνικού λαού.

2. Δεν αποδεχόμαστε την «ιδιότυπη κατοχή» στα πλαίσια άσκησης πολιτικής, που καταργεί την κοινή λογική, τα αυτονόητα και τις όποιες εναλλακτικές προτάσεις που εξυπηρετούν σαφώς και καλύτερα το δημόσιο και εθνικό συμφέρον απέναντι στις ρυθμίσεις του μνημονίου.

3. Δεν αποδεχόμαστε την περαιτέρω υποβάθμιση του επιστημονικού μας έργου ως «εμπορικό προϊόν τέχνης» και της επιστημονικής μας ιδιότητας, επάρκειας και ικανότητας, μετατρέποντάς μας σε επιστημονικό προλεταριάτο.

4. Ο λαϊκισμός της έννοιας της «απελευθέρωσης» σε ότι αφορά το επιστημονικό δυναμικό της Χώρας, παραπλανά, δεν θα έχει τα επαγγελόμενα αποτελέσματα και τελικά θα ζημιώσει κύρια τους νέους επιστήμονες, αλλά ταυτόχρονα θα έχει και δυσμενείς επιπτώσεις για όλους τους πολίτες της χώρας μας.