Επαναληπτική Γ.Σ. Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. 17.02.2011

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμ.πρωτ. 4A.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας της 10ης Φεβρουαρίου 2011 ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Προσκαλούνται τα μέλη του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, στις 17 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ:

1. Ανακοινώσεις Προέδρου Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. σχετικές με θέματα του Σωματείου.

2. Οικονομικός Απολογισμός 2010 – Ισολογισμός 31.12.2010 και Προϋπολογισμός έτους 2011.

3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες του Σωματείου στις 13.3.2011.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ