Τακτική Γενική Συνέλευση Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. 10.02.2011

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 25 Ιανουαρίου 2011
Αριθμ. πρωτ. 4.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα Μέλη του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας να προσέλθουν στις 10 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 1 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας σε τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Ανακοινώσεις Προέδρου Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. σχετικές με θέματα του Σωματείου.

2. Οικονομικός Απολογισμός 2010 – Ισολογισμός 31.12.2010 και Προϋπολογισμός έτους 2011.

3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες του Σωματείου στις 130.3.2011.

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν θα έχει την προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση την επόμενη Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ