Προκήρυξη αρχαιρεσιών Δ.Σ.Λ. 2011

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2

Προς όλα τα Μέλη
του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Έχομε την τιμή να Σας γνωστοποιήσουμε τα εξής :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκαν από τους νόμους 1366/1983 και 1868/ 1989, προκηρύσσονται για τις 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Αρχαιρεσίες και στον Δικηγορικό μας Σύλλογο, για την Εκλογή Προέδρου και Εκλογή δέκα τεσσάρων (14) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με το σύστημα της απλής αναλογικής, για την τριετία 16 Μαρτίου 2011 – 15 Μαρτίου 2014.

2. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι υποβάλλουν υποψηφιότητα σε συνδυασμούς. Υποβολή μεμονωμένων υποψηφιοτήτων επιτρέπεται μόνο για τη θέση του Προέδρου. Επίσης επιτρέπεται η υποβολή μεμονωμένων υποψηφιοτήτων για θέσεις Συμβούλων σε συνδυασμούς μέχρι του 1/3 του αριθμού των Συμβούλων (ίδετε Ν.1868/1989).

3. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με έγγραφη δήλωση, που υπογράφεται από τον υποψήφιο Πρόεδρο και τους υποψηφίους Συμβούλους που τον αποτελούν ή μόνο απ” αυτούς και που αναγράφονται σ” αυτήν με αλφαβητική σειρά. Η δήλωση κατατίθεται στο Δικηγορικό Σύλλογο σύμφωνα με τη διάταξη της προηγουμένης παραγράφου μέχρι και την 12η Μ.Μ. της 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011.

4. Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος Πρόεδρος πρέπει να έχει τουλάχιστον δεκαετή συνεχή δικηγορία, καθόσον ο Σύλλογός μας εδρεύει σε έδρα Εφετείου.-

Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ