Προειδοποιητική ΑΠΟΧΗ μελών Δ.Σ.Λ. έως 17.01.2011

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, που συνήλθε την 11-01-2011 αποφάσισε :

Αποχή των μελών από τα καθήκοντά τους από 12-01-2011 ως και την 17-01-2011 ημέρα κατά την οποία θα συνέλθει στην Αθήνα η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, σε συνέχεια των αγωνιστικών κινητοποιήσεων κατά της επονομαζόμενης «απελευθέρωσης» του δικηγορικού επαγγέλματος την οποία δρομολογεί η Κυβέρνηση.

Ορίζει ως ημερομηνία σύγκλησης εκ νέου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Δ.Σ.Λ. την 18-01-2011 ημέρα Τρίτη ώρα 13:00 το μεσημέρι κατά την οποία θα απέχουν τα μέλη του από τα καθήκοντά τους.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ