Αποχή μελών Δ.Σ.Λ. έως και 01.02.2011

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, που συνήλθε την 18 και 19 -01-2011 αποφάσισε :

Αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους από την 19 -01-2011 ως και την 01-02-2011 σε συνέχεια των αγωνιστικών κινητοποιήσεων κατά της επονομαζόμενης «απελευθέρωσης» του δικηγορικού επαγγέλματος την οποία δρομολογεί η Κυβέρνηση.

Σύγκληση εκ νέου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 01-02-2011 ώρα 12η μεσημβρινή.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ