Απόφαση Γ.Σ. Δ.Σ.Λ. 30.11.2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, που συνήλθε την 3Ο-11-2010 έλαβε την παρακάτω απόφαση :

Αναβάλει την λήψη απόφασης για αγωνιστικές κινητοποιήσεις κατά της «απελευθέρωσης» του δικηγορικού επαγγέλματος και ορίζει ημερομηνία για επανεκτίμηση της κατάστασης την 14-12-2010 ώρα 1μ.μ οπότε και θα συνέλθει εκ νέου.

Καταγγέλλει στους συναδέλφους της χώρας την απαξιωτική συμπεριφορά της ηγεσίας του σώματος να μη συγκαλεί την Ολομέλεια και την Συντονιστική Επιτροπή παρά τα αλεπάλληλα αιτήματα προέδρων και αποφάσεων Γεν. Συνελεύσεων συλλόγων και καταδικάζει την παντελή έλλειψη ενημέρωσης προς τους συλλόγους. Απευθύνει σ’ αυτήν την ύστατη έκκληση για σύγκληση της Ολομέλειας, ενόψει της λειτουργίας από 01-11-2010 της Επιτροπής που συγκροτήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών με αντικείμενο τη σύνταξη του νομοσχεδίου για τα «κλειστά» επαγγέλματα προς την οποία πρέπει να καταθέσει τις προτάσεις του σώματος μετά από συζήτηση και διαμόρφωση στα θεσμικά όργανα.

Καλεί όλους τους συλλόγους της χώρας σε επαγρύπνηση ώστε με πνεύμα ενότητας, αλληλεγγύης, συναντίληψης και αγωνιστικής διάθεσης να αντιμετωπισθεί η πλέον κρίσιμη κατάσταση για το μέλλον της ελεύθερης, ανεξάρτητης και μαχόμενης δικηγορίας.

Εξουσιοδοτεί ρητά το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία την Εκτακτη Γενική Συνέλευση σε περίπτωση που αυτό επιβάλουν οι εξελίξεις στο θέμα της «απελευθέρωσης» του επαγγέλματος.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ