Επαναληπτική Γ.Σ. Δ.Σ.Λ. 30.11.2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 24 Νοεμβρίου 2010                                                                                                                                                                                                     Αριθμ. πρωτ. 510

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας της 23ης Νοεμβρίου 2010 ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Προσκαλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Κώδικα Δικηγόρων, στις 30 Νοεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 1μ.μ. στην αίθουσα του 3ου ορόφου του ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ με θέματα «Απελευθέρωση» επαγγέλματος κλπ.»

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τρίτη 30.11.2010 και από 13.00 έως 15.00 μ.μ. οι δικηγόροι Λάρισας απέχουν από τα καθήκοντά τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ