Επαναφορά με κλήση ματαιωθεισών υποθέσεων (λόγω εκλογών)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την επαναφορά με κλήση υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 7ης και 14ης Νοεμβρίου 2010, δεν απαιτείται χαρτοσήμανση και γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, παρά μόνο μεγαρόσημο, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 4β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ