Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2010 ΛΕΑΔΠΛ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 15 ΕΤΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΚΤΗΜΑ ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ) ΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ ΤΟ 2009-2010 ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΤΙΣ 7.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΓΩΝΙΑ).

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ (ΓΟΝΕΙΣ) ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 – ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΥΔΕΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ- ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:

· ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ (Γονέως και μέλους του Σωματείου) στην οποία ν” αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του παιδιού (Όνομα – Έτος γεννήσεως – Έτος Φοιτήσεως – Σχολείο κλπ.)
· ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ή ΛΥΚΕΙΟΥ) ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ενδεικτικού ή απολυτηρίου που αποδεικνύει ότι αρίστευσε κατά το παραπάνω Σχολικό έτος.

ΓΙΑ ΤO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ