Απόφαση έκτακτης Γ.Σ. 26.10.2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, που συνήλθε την 26-10-2010 αποφάσισε:

1. Την αναβολή λήψης απόφασης για κινητοποιήσεις κατά της «απελευθέρωσης» του δικηγορικού επαγγέλματος και την εκ νέου σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για επανεκτίμηση της κατάστασης την 23-11-2010 ώρα 13:00 μ.μ. από την οποία και μέχρι τις 15:00 μ.μ. θα υπάρχει αποχή από τα καθήκοντα των δικηγόρων. Τούτο ενόψει:
α) της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης του Λογαριασμού Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών που συνέρχεται την 30-10-2010 στην Αθήνα με θέμα ημερήσιας διάταξης : «Συζήτηση για τις επιπτώσεις από την υπό εφαρμογή σχετική νομοθεσία για την λεγόμενη «απελευθέρωση» του επαγγέλματος στην οικονομική αυτοδυναμία των επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων και της συνακόλουθης οικονομικής επιβίωσης του ΛΕΔΕ»,
β) της αναστολής των εργασιών των Δικαστηρίων πριν και μετά την διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, και
γ) της διαφαινόμενης από δημοσιεύματα πρόθεσης της Κυβέρνησης να εκδηλώσει την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία περί το τέλος Νοεμβρίου.

2. Ανάκληση της απόφασης της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης και συμμετοχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας ως δικαστικών αντιπροσώπων στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.

3. Τη χορήγηση ρητής εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία την Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε περίπτωση που αυτό επιβάλλουν οι εξελίξεις στο θέμα της «απελευθέρωσης» του επαγγέλματος.

ΓΙΑ ΤΟ ΔIOIKHTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ