Απόφαση έκτακτης Γ.Σ. Δ.Σ.Λ. – Αποχή την 16.09.2010

07.09.2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, που συνήλθε την 07-09-2010 αποφάσισε την αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους την 16-09-2010, ημέρα έναρξης του δικαστικού έτους, με την οποία δηλώνει:


• Την αγωνιστική ετοιμότητα των μελών του Συλλόγου να υπερασπισθούν με κινητοποιήσεις τις διαχρονικές αξίες του δικηγορικού λειτουργήματος, όπως αυτές διατυπώνονται στις διατάξεις της νομοθεσίας οι οποίες έχουν ταχθεί χάριν του πολίτη που προσφεύγει στη Δικαιοσύνη και τις οποίες επιχειρεί να καταργήσει η κυβέρνηση στα πλαίσια των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει με το Μνημόνιο και στο όνομα του θρυλούμενου «ανοίγματος» των κλειστών επαγγελμάτων.
• Την έντονη διαμαρτυρία για τα διαχρονικά προβλήματα της Δικαιοσύνης, τα οποία δεν εννοούν να βρουν λύση αφού τα κενά στις θέσεις γραμματέων και δικαστών, η έλλειψη μηχανοργάνωσης και υποδομών έχουν οδηγήσει σε μια τελματώδη κατάσταση που βλάπτει προεχόντως τον απλό πολίτη που έχει δικαίωμα να απολαμβάνει τις υπηρεσίες της.
• Την αξίωση από την συνδικαλιστική ηγεσία του σώματος, Ολομέλεια Προέδρων και Συντονιστική Επιτροπή, να συνέλθει άμεσα προκειμένου να αντιμετωπίσει τη κατάσταση και να συντονίσει τον αγώνα σε πνεύμα ενωτικό και αγωνιστικό.
• Την συμπαράταξή της με τις πρωτοβουλίες των περιφερειακών συλλόγων, όπως αυτή που έλαβε χώρα την 21-08-2010 στη Σύρο και την συνυπογραφή του κειμένου της προκήρυξης ενάντια στα μέτρα που προβλέπονται στο μνημόνιο για το δικηγορικό λειτούργημα.

Τέλος αποφάσισε να συνέλθει και πάλι την 20-09-2010 για επανεκτίμηση της κατάστασης.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ