Δελτίο Τύπου ΛΕΑΔΠΛ για Ολομέλεια Λ.Ε.Α.Δ. Ελλάδος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Την 16, 17, 18 Ιουλίου 2010 πραγματοποιήθηκε η 11η Ολομέλεια των ΛΕΑΔ της Ελλάδας στην πόλη του Ναυπλίου. Το ΛΕΑΠΛ Λάρισας εκπροσώπησαν η πρόεδρος Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, ο γεν. γραμματέας Παναγιώτης Γκορτσίλας, η Αντιπρόεδρος Δέσποινα Μίγα και τα μέλη Φώφη Λυμτσιούλη και Γεώργιος Ευθυμιάδης. Επίσης, παρέστη ο επίτιμος Πρόεδρος Νικόλαος Χελιδώνης, πρωτεργάτης του ΛΕΑΔ.

Τα θέματα που απασχόλησαν την Ολομέλεια στις πολύωρες εργασίες της, ήταν:

1. Οι Αλλαγές στους όρους ασφάλισης και συνταξιοδότησης και οι επιπτώσεις στους Δικηγόρους-μέλη των ΛΕΑΔ.

2. Οι επιπτώσεις στην λειτουργία και υπόσταση των ΛΕΑΔ των πρόσφατων ή μελλοντικών αλλαγών που αφορούν την άσκηση του Δικηγορικού επαγγέλματος.

3. Η πορεία του ΤΥΔΕ και οι επιπτώσεις της στην λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης. Ανάγκη συντονισμού ΛΕΑΔ-ΛΕΔΕ-ΤΥΔΕ.

4. Διοικητικός-Οικονομικός Απολογισμός

5. Εκλογές (ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής-Υποψηφιότηττες-εκλογές)

Υπήρξαν εισηγήσεις – παρεμβάσεις μελών – προέδρων του ΛΕΑΔ επί των θεμάτων αυτών, μεταξύ των οποίων και η παρέμβαση της προέδρου μας Αλεξάνδρας Κωνσταντινίδου, η οποία αναφέρθηκε αρχικά στα προβλήματα που γεννούν οι νέες ρυθμίσεις και εν γένει στις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές στους πόρους των ΛΕΑΔ. Τέλος, ανέπτυξε αυτή την παρέμβαση του ΛΕΑΔ, αναφορικά με τρόπους αξιοποίησης με ασφάλεια των αποθεμάτων μας.

Στα γραφεία του Δικηγορικού μας Συλλόγου (κο Δέλκο Αντώνη) υπάρχει πλήρης φάκελος με εισηγήσεις και εν γένει έγγραφα εργασιών Ολομέλειας, στη διάθεση οποιουδήποτε μέλους μας το επιθυμεί. Καλείστε να λάβετε γνώση.

Η Πρόεδρος Ο Γεν. γραμματέας

Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου Παναγιώτης Γκορτσίλας