Παράταση προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρατείνεται για τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων έτους 2009, η οποία κανονικά θα έληγε στις 25 Ιουνίου του 2010. Ειδικότερα, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου , η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών ΚΒΣ του έτους 2009 παρατείνεται ως εξής:

Ως 26 Αυγούστου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3
Ως 30 Αυγούστου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6
Ως 3 Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9
Ως 6 Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ