Νέο πλαίσιο χορήγησης αδειών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν έκτακτης σύγκλησης του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 15.06.2010 λήφθηκε απόφαση που θέτει συγκεκριμένο πλαίσιο αναφορικά με τη δυνατότητα χορήγησης άδειας παράστασης και έχει ως εξής:

1) Επιτρέπεται η παράσταση δικηγόρου χωρίς άδεια στις περιπτώσεις :

· Αυτόφωρα

· Προσωρινές διαταγές

· Κατάθεση δικογράφων

· Έρευνα στα Υποθηκοφυλακεία

2) Επιτρέπεται η παράσταση δικηγόρου μετά από έγκριση της Επιτροπής Αδειών στις περιπτώσεις :

· Παραγραφές

· Αναστολές πλειστηριασμών

· Δικονομικές Προθεσμίες

· Εκτελέσεις ποινών κρατουμένων-αποφυλακίσεις

· Προσημειώσεις που η υποχρέωση καταβολής του τιμήματος είναι έως 10 Ιουλίου 2010

· Έκδοση τετραπλοτύπων για Συμβόλαια που έχουν υπογραφεί πριν την αποχή (με προσκόμιση συμβολαίου)

ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ η υποχρέωση υποβολής της εκάστοτε αίτησης στη Γραμματεία του Δ.Σ.Λ. το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου ημέρα.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ