ΕΠΕΙΓΟΝ – Αιτήσεις για χορήγηση άδειας

09.06.2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται όλοι οι συνάδελφοι του Συλλόγου μας που προτίθενται να καταθέσουν αίτηση για χορήγηση άδειας παράστασης από την αρμόδια επιτροπή αδειών ότι:

1. Δεκτές γίνονται άδειες αποκλειστικά για εξαιρετικές περιπτώσεις κατεπείγοντος και παραγραφής.

2. Οι αιτούντες συνάδελφοι οφείλουν να έχουν καταθέσει την σχετική αίτηση αρκούντως αιτιολογημένη μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα το αργότερο έως την προηγούμενη ημέρα της δικασίμου.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ