Έκτακτη Γενική Συνέλευση Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 2 Ιουνίου 2010
Αριθμ. πρωτ. 49.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα Μέλη του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας να προσέλθουν στις 24 Ιουνίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 1 μ.μ. στην αίθουσα διαλέξεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Ανακοινώσεις Προέδρου Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. σχετικές με θέματα του Σωματείου (Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό – ΤΥΔΕ – Φορολογικό – Ολομέλεια Ναυπλίου).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. με σκοπό να καταστεί δυνατή η παροχή οικονομικής ενίσχυσης – συνδρομής – συμμετοχής του Σωματείου του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. σε δαπάνες που καταβάλλονται σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για τα ανήλικα τέκνα των Δικηγόρων.

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν θα έχει την προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση την επόμενη Πέμπτη 1 Ιουλίου 2010 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ