Έκδοση διπλοτύπων για συζητηθείσες υποθέσεις

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι συνάδελφοι του Συλλόγου μας ότι επιτρέπεται η έκδοση τετραπλοτύπων για συζητηθείσες υποθέσεις με την προσκόμιση πρακτικών (αποδεικτικών) και μόνο αν η δικάσιμος δεν συνέπιπτε με ημέρα αποχής.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ