ΑΠΟΧΗ μελών Δ.Σ.Λ. έως 07.07.2010 κατόπιν απόφασης Γ.Σ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Δ.Σ.Λ. την 08.06.2010, και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις δρομολογημένες δυσμενείς για τον κλάδο μας εξελίξεις στο Φορολογικό, το Ασφαλιστικό και την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος (οδηγία Μπολκενστάιν και μνημόνιο Τρόικας) αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Αποχή των μελών του Δ.Σ.Λ. έως την 7η Ιουλίου 2010, ημέρα για την οποία αποφασίστηκε η εκ νέου σύγκληση της Γ.Σ..

2. Εξουσιοδότηση σε αντιπροσωπεία του Δ.Σ. όπως παραστεί στην Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος την 11.06.2010.

3. Εισήγηση του Δ.Σ.Λ. προς την Ολομέλεια για τη διοργάνωση πανελλαδικού συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας δικηγόρων στην Αθήνα με χρονικό ορίζοντα την 7η Ιουλίου 2010.

4. Πραγματοποίηση συμβολικής κατάληψης του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας σε χρόνο που θα καθοριστεί κατόπιν απόφασης του Δ.Σ..

5. Υιοθέτηση ακόλουθου ψηφίσματος του Δ.Σ. Χίου προς έγκριση από την Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος:

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά τη συνεδρίαση της την Παρασκευή 4 Ιουνίου εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

1. Η Ολομέλεια καταγγέλλει στον ελληνικό λαό την αντισυνταγματικότητα του Μνημονίου (Ν. 3845/2010) που υπέγραψε η κυβέρνηση με την τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – ΔΝΤ) και με το οποίο πλήττονται συνολικά τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ελλήνων πολιτών . Εξάλλου, το Μνημόνιο αντίκειται σε θεμελιώδεις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 7ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, του Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινοτικών Δικαιωμάτων και τις Διεθνείς Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Επιφυλασσόμαστε δε να προσφύγουμε σχετικά στην Ελληνική Δικαιοσύνη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

2. Επικρίνουμε την τακτική του Υπουργού Δικαιοσύνης που παρελκυστικά έδωσε αόριστες διαβεβαιώσεις την ίδια στιγμή που συνυπέγραψε την ψήφιση των νόμων 3844/2010 (οδηγία 2006/123) και 3845/2010 (Παράρτημα IV του Μνημονίου). Οι νόμοι αυτοί θα οδηγήσουν στον γιγαντισμό των μεγάλων δικηγορικών γραφείων και στην παράλληλη εξαθλίωση των νέων και των οικονομικά ασθενέστερων δικηγόρων. Παράλληλα η είσοδος διατοπικών, κεφαλαιουχικών και πολυεπαγγελματικών εταιρειών και η προβλεπόμενη εισαγωγή της διαφήμισης στη δικηγορία οδηγεί σε επικίνδυνες, αδιαφανείς και αντιδημοκρατικές ατραπούς.

3. Καταδικάζουμε την τακτική του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αποδέχεται την κατάργηση κάθε κοινωνικού δικαιώματος προς όφελος των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, των τραπεζών και των μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών. Απαιτούμε από την Κυβέρνηση την ανάδειξη της ασφάλειας δικαίου, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του δημοσίου συμφέροντος που διασφαλίζουν οι υπάρχουσες διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων για τις ελάχιστες αμοιβές. Παράλληλα αντιτιθέμεθα σε τυχόν αύξηση των ελαχίστων αμοιβών τη στιγμή που μισθωτοί και συνταξιούχοι στενάζουν. Ζητάμε άμεση συνάντηση εκπροσώπων της Ολομέλειας με τον κ. Υπουργό Οικονομικών.

4. Eπισημαίνουμε ότι η επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες συνιστά έναν ακόμη έμμεσο φόρο για τον πολίτη. Θα επιφέρει σημαντικότατη περαιτέρω αύξηση κόστους στην απονομή της δικαιοσύνης, διευρύνοντας το ήδη διαμορφωμένο καθεστώς οιονεί αρνησιδικίας για τους μη έχοντες. Και όλα αυτά, παράλληλα με τις άθλιες συνθήκες υλικοτεχνικής υποδομής και τις ελλείψεις δικαστών και προσωπικού.

5. Απευθύνουμε μήνυμα σε όλους τους συναδέλφους μας δικηγόρους για αγωνιστικές κοινητοποιήσεις με ενότητα και αποφασιστικότητα. Η Ολομέλεια θα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα ώστε να διαφυλαχθούν οι δικηγόροι από την επαπειλούμενη λαίλαπα. Τέλος, και με δεδομένη τη συγκεκριμένη πολιτική και οικονομική συγκυρία και την εκχώρηση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Κυβέρνηση καλούμε σε συστράτευση το σύνολο των εργαζομένων οι οποίοι πλήττονται βάναυσα από τα οικονομικά μετρα της τρόικας και του Μνημονίου.