Επείγον έγγραφο ΕΤΑΑ για ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ)
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    I
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ    ΤΟΥ ,

Τηλ. 210.5296.140

ΘΕΜΑ : ΡΥΘΜΙΣΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ν.3833/15-3-2010

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του Ν. 3833 / 15-3-2010 (ΦΕΚ 40, τ. Α’) και την ΥΑ Φ.11321/7339/612/10 (ΦΕΚ 326 τα Β) καθιερώνεται πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών για ασφαλισμένους και εργοδότες μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Προϋπόθεση για υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι η καταβολή από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών.
Αίτηση για ρύθμιση ή εφάπαξ εξόφληση οφειλών, σύμφωνα με την άνω διάταξη, που υποβάλλεται ως 31/12/2010, προϋποθέτει την εξόφληση της εισφοράς του 2009.

Η ρύθμιση καθορίζεται σε 36 μηνιαίες δόσεις με μικρότερο ποσό δόσης 200 € σε κάθε Τομέα.
Σε περίπτωση της τμηματικής καταβολής και εφόσον έχουν εξοφληθεί οι τρέχουσες εισφορές, παρέχεται έκπτωση 20% στα πρόσθετα τέλη.
Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης και εφόσον έχουν εξοφληθεί οι τρέχουσες εισφορές, παρέχεται έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη.

Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση σε δόσεις και τηρούν τους όρους αυτής, χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύος ενός (1) μήνα, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης.

ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΣ TON TAN ( ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΗΜΟ 2 € TAN, ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ.