ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για συνεδρίαση Πολιτικού Εφετείου 21.05.2010

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνονται οι συνάδελφοι ότι η αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Εφετείου Λάρισας

της 21.05.2010 θα διεξαχθεί κανονικά στις 10 π.μ. παρά την στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλών.