Ψήφισμα Δ.Σ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 18.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, συνήλθε σήμερα 1 Απριλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μεσημβρινή, μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του  Δικηγόρου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓ. ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΥ

Διακεκριμένου συναδέλφου, τιμήσαντος το Δικηγορικό λειτούργημα και ασκήσαντος τούτο επί μακράν σειράν ετών

Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι

1. Να κατατεθεί στέφανος επί της σορού του μεταστάντος.
2. Να διαβιβαστούν τα συλλυπητήρια του Συλλόγου στους οικείους του εκλιπόντος.
3. Να παραστεί ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο στην κηδεία του.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο.

Λάρισα  1 Απριλίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ             ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΤΑΣ