Σύγκληση επαναληπτικής Γ.Σ. ΛΕΑΔΠΛ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 26 Φεβρουαρίου 2010 Αριθμ.πρωτ. 38 .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας της 25 Φεβρουαρίου 2010 ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Προσκαλούνται τα μέλη του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, στις 4 Mαρτίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7η απογευματινή στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Ανακοινώσεις Προέδρου Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. σχετικές με θέματα του Σωματείου.
2. Οικονομικός Απολογισμός 2009 – Ισολογισμός 31.12.2009 και Προϋπολογισμός έτους 2010.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ