Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Δ.Σ.Λ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 22 Μαρτίου 2010 Αριθμ. πρωτ. 89Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας της 11 Μαρτίου 2010 ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Προσκαλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Κώδικα Δικηγόρων, στις 18 Mαρτίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7η απογευματινή στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας για να συζητήσoυν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Ανακοινώσεις Προέδρου για τρέχοντα δικηγορικά θέματα και θέματα Δικαιοσύνης.

2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2009 και Προϋπολογισμός έτους 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ