Ασφαλιστική ενημερότητα Τ.Ν. – Ασφαλιστικές εισφορές 2009

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιούμε στα μέλη του Δικηγορικού μας Συλλόγου τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και τις βεβαιώσεις εισφορών για την Φορολογική Δήλωση, ήτοι :

«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ»

Προκειμένου να θεωρήσετε βιβλία εσόδων και εξόδων και θεώρηση μπλοκ αποδείξεων θα πρέπει να υποβάλλετε στην ΔΟΥ όπου υπάγεσθε βεβαίωση που εκδίδει το ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ.
Για να λάβετε την βεβαίωση από το Ταμείο Νομικών πρέπει να στείλετε έντυπη αίτηση ταχυδρομικώς με επικολλημένο ένσημο Τ.Ν. ποσού 2€ και σε σύντομο χρονικό διάστημα την παραλαμβάνετε ταχυδρομικώς. Η χορηγούμενη βεβαίωση ισχύει για 1 χρόνο.
Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2009 δεν είναι απαιτητές διότι δεν έχει γίνει έλεγχος και καταχώρηση από το Τ.Ν. καθότι η προθεσμία υποβολής των βιβλιαρίων του έτους 2009 είναι μέχρι τέλους Μαΐου 2010.

«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009»

Με την παράδοση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του 2009, του ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕΑΔ και του ΤΥΔΕ, παραλαμβάνετε από τον Δικηγορικό μας Σύλλογο σχετική Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2009 για την Φορολογική σας Δήλωση.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ