Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Λάρισας (Τακτική Μονομελούς)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι υποθέσεις Τακτικής Διαδικασίας Μονομελούς Πρωτοδικείου, που έχουν προσιορισθεί να συζητηθούν για τις 10:00, θα συζητούνται κατ’ αυτή την ώρα ανεξάρτητα από την αλλαγή της ώρας συνεδρίασης του ανωτέρω Δικαστηρίου από 10:00 σε 09:00, που επήλθε από 03.11.2009.

Εκ της Διευθύνσεως