Ανακοίνωση Δ.Σ.Λ. για την αποχή τις 23, 24 και 26 Μαρτίου 2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Λ. σε έκτακτη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα να επικυρώσει την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με την κήρυξη προειδοποιητικής αποχής για τις 23, 24 και 26 Μαρτίου 2010 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιβολή Φ.Π.Α. στις δικηγορικές υπηρεσίες.

Για τα μέλη του Συλλόγου μας διευκρινίζονται τα εξής:

1. Δεν επιτρέπεται η παράσταση δικηγόρων σε συμβόλαια ή δίκες (συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις διαταγών πληρωμής, εγγραφή/άρση προσημειώσεων) δίχως προηγούμενη λήψη άδειας από την αρμόδια Επιτροπή Αδειών του Συλλόγου μας για σοβαρό λόγο. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι παραστάσεις σε αυτόφωρα δικαστήρια.

2. Επιτρέπεται η κατάθεση δικογράφων και η έρευνα υποθηκοφυλακείου.

3. Οι συνάδελφοι οφείλουν να προσέρχονται αυτοπροσώπως κατά τη συζήτηση της υπόθεσής τους στο δικαστήριο και να μεριμνούν για την αναβολή ή τη ματαίωσή της.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου