Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση ΛΕΑΔΠΛ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 16 Φεβρουαρίου 2010
Αριθμ.πρωτ. 38.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα Μέλη του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας να προσέλθουν στις 25 Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7η απογευματινή στην αίθουσα διαλέξεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας σε τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Ανακοινώσεις Προέδρου Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. σχετικές με θέματα του Σωματείου.

2. Οικονομικός Απολογισμός 2009 – Ισολογισμός 31.12.2009 και Προϋπολογισμός έτους 2010.

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν θα έχει την προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση την επόμενη Πέμπτη 4 Μαρτίου 2010 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ