Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση Δ.Σ.Λ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 9 Φεβρουαρίου 2010
Αριθμ. Πρωτ. 89.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας να προσέλθουν στις 11 Μαρτίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας σε τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα:

1. Ανακοινώσεις κ. Προέδρου για τρέχοντα δικηγορικά θέματα και θέματα Δικαιοσύνης.

2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2009 και Προϋπολογισμός 2010.

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν θα έχει την προβλεπόμενη από τον Κώδικα Δικηγόρων απαρτία, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση την επόμενη Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.

Ο Πρόεδρος

του Δικηγορικού Συλλόγου Λαρίσης

Φίλιππος Σαμαράς