Ενημέρωση Ομίλου UNESCO Ν. Λάρισας προς Δ.Σ.Λ.

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO
ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΑΞ: 2410-661508
Τ.Θ. 1703
Τ.Κ. 41002 ΛΑΡΙΣΑ

O Όμιλος UNESCO Νομού Λάρισας, στα πλαίσια της πολυσχιδούς δραστηριότητας του που αφορούν σύγχρονα και παγκόσμια θέματα, κυρίως της γνωριμίας και προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και του σεβασμού και της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποφάσισε την πραγματοποίηση ενός καλλιτεχνικού διαγωνισμού μεταξύ των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού Λάρισας.
Μαθητές ηλικίας 12 έως 18 ετών θα διαγωνισθούν στη φωτογραφία, τη ζωγραφική, το σχέδιο, την ψηφιακή αποτύπωση και επεξεργασία ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, με αφορμή το γεγονός ότι το έτος 2010 είναι αφιερωμένο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα καλλιτεχνήματα των διαγωνιζόμενων θα κριθούν από καλλιτεχνική επιτροπή που θα οριστεί για αυτόν τον λόγο από τον Όμιλο UNESCO Νομού Λάρισας, με πρώτο χρηματικό βραβείο το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00). Επιπλέον το πρώτο έργο θα τυπωθεί σε μεγαλύτερες διαστάσεις για να κοσμήσει το σχολείο του βραβευμένου μαθητή, ενώ, εφόσον κριθεί ότι έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις δύναται να αποτελέσει σοβαρή υποψηφιότητα για την κατασκευή του ως μνημείο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ήδη ο Όμιλος UNESCO Νομού Λάρισας έχει δημοσιοποιήσει ότι θα στηθεί σε περίοπτη θέση του Νομού Λάρισας ως καθημερινή υπενθύμιση της σπουδαιότητας της συναδέλφωσης των λαών και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικά στον Όμιλο         (Τ.Θ. 1703) έως την 28-02-2010 μαζί με όλα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας) ενώ, για κάθε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2410-532726, 6937214814 (κα Λιάνα Μπρότση), Φαξ: 2410-661508.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χριστίνα Καφετσούλη-Σιναπλίδου