Προγραμματισμός προσημειώσεων λόγω εορτών

Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Πρωτοδικείο Λάρισας, ενημερώνονται οι συνάδελφοι, ότι δεν θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις αιτήσεων για εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης τις ακόλουθες ημέρες: 23.12.2009, 24.12.2009, 30.12.2009, 31.12.2009 και 05.01.2010.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου