Κατάθεση δικογράφων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο

Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι που πρόκειται να καταθέσουν δικόγραφα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας ενόψει της λήξης του έτους, όπως μεριμνήσουν για την έγκαιρη κατάθεση αυτών προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και συνωστισμός στη γραμματεία κατά τις τελευταίες ημέρες του έτους.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου