Αλλαγή τρόπου εγγραφής στο dslar.gr

Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Λ. αποφάσισε με την υπ’ αριθμ. 55/26.11.2009 απόφασή του την αλλαγή του τρόπου εγγραφής όσων μελών του Δ.Σ.Λ. δεν έχουν ήδη εγγραφεί μέσω της σχετικής φόρμας εγγραφής του ιστότοπου dslar.gr.

Για το σκοπο αυτό έχουν ετοιμαστεί φάκελοι που περιέχουν ατομικά στοιχεία και οδηγίες σύνδεσης, οι οποίοι θα είναι από Πέμπτη 17.12.2009 διαθέσιμοι για παραλαβή στην Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας (3ος όροφος).

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου