Αλλαγές στη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας δικηγόρων (ΕΤΑΑ/ΤΑΝ)

Κατόπιν του σχετικού εγγράφου του Ε.Τ.Α.Α./Τομέα ασφάλισης νομικών/ΤΕΑΔ που ακολουθεί (3 σελίδες), αλλάζει το καθεστώς χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία είναι απαραίτητη για τη θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων. Χρήσιμες πληροφορίες μπορεί να αντλήσει κανείς και από την ιστοσελίδα του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ www.tnomik.gr καθώς και στα τηλέφωνα 210-5296136-137

asfalistikh enhmerothta 001

asfalistikh  enhmerothta 001