Δελτίου Τύπου Δ.Σ. για απασχολούμενους στα STAGE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Σύλλογου που συγκλήθηκε έκτακτα την 17.11.2009 μετά από αίτημα της «Συντονιστικής Επιτροπής των εργαζομένων στα προγράμματα STAGE N. Λάρισας» και ενόψει της κοινωνικής διάστασης του θέματος, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

Ο Δικηγορικός Σύλλογος ως ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας του Νομού δείχνοντας την ευαισθησία του απέναντι στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα αναγνωρίζει την σοβαρότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι χιλιάδες απασχολούμενοι με προγράμματα STAGE ενόψει των τελευταίων εξελίξεων. Το πρόβλημα αυτό έχει πολλές και ακανθώδεις νομικές πτυχές αλλά και πλευρές που έχουν να κάνουν με την δεοντολογία άσκησης της δικηγορίας. Πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι βασική παράμετρος για την νομική του αντιμετώπιση -για το οποιοδήποτε αναγνωρίσιμο ή μη δικαίωμα- αποτελεί η τρίμηνη προθεσμία άσκησης της προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια, η οποία ξεκινά από τη λήξη της εκάστοτε σύμβασης.

Δεδομένου ότι διάφοροι κύκλοι εκπορευόμενοι από γραφεία των Αθηνών (και όχι μόνον) εφαρμόζουν πρακτικές αντίθετες προς την δεοντολογία μας με στόχο την άγρα πελατείας και τον ευκαιριακό πλουτισμό και εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη και την ανασφάλεια των μελών σας απαιτώντας υψηλές προκαταβολές, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας επισημαίνει με έμφαση ότι καταδικάζει τέτοιες πρακτικές και καλεί τα μέλη σας να μην υποκύπτουν σε ανάλογες πιέσεις ενόψει και του γεγονότος ότι υφίστανται επαρκή χρονικά περιθώρια για την βέλτιστη εκτίμηση των δεδομένων και την επιλογή του φυσικού δικηγόρου από τον κάθε απασχολούμενο.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει λόγος πρόκλησης πανικού και λήψης βεβιασμένων αποφάσεων εκ μέρους των απασχολουμένων τους οποίους ο Δ.Σ.Λ. διαβεβαιώνει, ότι όλα τα μέλη του (Δικηγόροι) μπορούν να αναλάβουν παρόμοιες υποθέσεις και να ανταπεξέλθουν στις ιδιαιτερότητές τους.

Αναφορικά με την αίτησή σας για την παρουσία συναδέλφου κατά την αυριανή συνάντηση των απασχολούμενων STAGE N. Λάρισας, σας ενημερώνουμε ότι ομόφωνα διορίστηκε συνάδελφος – μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας ως εισηγητής, προκειμένου υπεύθυνα και επιστημονικώς τεκμηριωμένα να γνωμοδοτήσει επί των ερωτημάτων που γραπτώς θέσατε υπόψιν μας. Το περιεχόμενο της εισήγησης αυτής θα σας κοινοποιηθεί άμεσα.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ